Obchodní podmínky

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 24 hodin do 3 pracovních dnů.

V případě, že zboží již nebude skladem nebo bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit kompletní objednávku, budeme Vás o tom informovat e-mailem a na základě naší dohody tuto objednávku vyřídíme nebo zrušíme.

V případě, že nedostanete podklady k platbě do 3 dní nebo nebude objednávka dodána do 3 dní, neváhejte nás kontaktovat i dříve. O průběhu vyřízení objednávky Vás budeme kontaktovat pomocí systému e-shopu.

Před doručením budete kontaktováni telefonicky dopravce (případně prostřednictvím SMS) a e-mailem.

Zásilku může převzít i náhradní příjemce po dohodě s dopravcem.

Nebude-li zásilka na první pokus doručena v případě způsobu dodání Českou poštou, zanechá Vám poslíček na Vaší adrese písemnou zprávu o vyzvednutí zásilky na Vaší poště. Pokud nebude objednávka s platbou na dobírku vyzvednuta, je možné zaslat balík znovu s navýšením o další poštovné.

Kupující je povinen dodanou zásilku před převzetím prohlédnout a zkontrolovat její stav. Pokud kupující zjistí viditelné poškození obalu (roztržení apod.), doporučujeme vyžádat si od dopravce sepsání zápisu o škodě, případně zásilku odmítnout.

Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY

1)     ÚVODNÍ USTANOVENÍ   

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) firmy Vladimír Manda, se sídlem Dolánky nad Ohří 153, 413 01  Roudnice nad Labem, identifikační číslo: 15162061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, na městském úřadě Litoměřice (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlo uvy (d&a acute;le jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vmobleceni.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu www.vmobleceni.cz provozovaný firmou Vladimir Manda, se sídlem Dolánky nad Ohří 153, 413 01  Roudnice nad Labem, identifikační číslo: 15162061 DIČ CZ6003021255, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvn í vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2) Uživatelský účet 

  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud kupující změní své údaje od posledního nákupu na webové stránce, je to povinen nahlásit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3) Objednání zboží = uzavření kupní smlouvy 

  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatkůCeny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 •   objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
 •   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
 •    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka). 

  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupující ;mu potv rdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen elektronická adresa kupujícího). 

    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vz nik&aacu te; momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.  Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

Objednávku lze bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání na telefonním čísle 602884877 (stačí SMS).

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata ihned. Potvrzení objednávky Vám obratem zašleme e-mailem na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. O veškerém průběhu stavu Vaši objednávky i konečném odeslání zásilky budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. 

5) ZPŮSOB A CENY DOPRAVY A PLATBY

Platba bankovním převodem - objednané zboží Vám po zaplacení na účet 2600273394/2010 přijde formou doporučeného balíku. Dopravné se počítá na objednávku. Zboží také rozvážíme nákladním automobilem až k Vám domů, po dohodě ZDARMA (Ústecký kraj).

Platba dobírkou pouze pro stálé zákazníky od 4. objednávky - cena dobírky (Česká republika) Kč 30,- + cenu dopravy + cenu objednaného zboží = cena objednávky, kterou zaplatíte hotově dopravci. Na Slovensko zasíláme pouze vyjjímečně na dobírku, především pro stálé zákazníky. Další členské státy Evropské Unie platí pouze předem na účet.

Ceník dopravy na adresu (v Kč s DPH) Česká republika

Intime dopravce 99,- Kč za balík do 30kg - ZDARMA pro platbu bankou od 1500,- Kč (dobírka+30,- Kč)

GLS dopravce 99,- Kč do 15kg! Nad 15kg přepočet ceny až do 175,- Kč za balík do 40kg

Česká pošta - balík do ruky 129,- Kč za balík do 30kg

Česká pošta - doporučené psaní 59,- Kč za balíček do 5cm/1kg 

Ceník dopravy osobní odběr (v Kč s DPH) Česká republika

Česká pošta - balí na poštu 130,- Kč za balík do 30kg

Objednávku je možné zaslat na pobočky Zasilkovna.cz ve Vašem městě ( www.zasilkovna.cz) balík do 5kg za 49,- Kč (součet 3 stran max 120cm) ZDARMA od Kč 1000,- (adresu pobočky napište při vyplňování adresy do políčka poznámky)

Objednávku je možné zaslat na pobočky Balikovna.cz ve Vašem městě ( www.balikovna.cz) balík do 5kg za 599,- Kč (součet 3 stran max 120cm) ZDARMA od Kč 1000,- (adresu pobočky napište při vyplňování adresy do políčka poznámky)

- Vrácení zboží v ceně dopravy již za 100,- Kč. Osobní odběr s možností vrácení přes pobočky Zasilkovna.cz ve Vašem městě  www.zasilkovna.cz (doma vyzkoušejte a případně do 14 dní vraťte zpět na pobočku) Štítek Vám bude přibalen do balíčku. Podmínkou je zboží v případě vrácení pečlivě zabalit a štítek nalepit. Při nevyužití se částka nevrací.

dále pobočky GLS ParcelShop  www.gls-czech.com na dotaz...

Ceník dopravy na adresu (v Eurech s DPH) Slovensko

Váha v kg

2kg

3kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

100kg

Slovensko

6

6

6

6

8,5

12

13,2

22

44

zone 2

11,3

12,0

12,2

13,5

16,6

19,8

22,0

37

74

zone 3

         

28,8

     

zone 4

         

41,0

     

zone 5

         

87,7

     
                   

zone 2

Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko (2), Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko (3)

 

zone 3

Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Dánsko (2), Estonsko (3-4), Litva, Lotyšsko (3), Švýcarsko** (3), Lichtenštejnsko** (4)

zone 4

Irsko, Bulharsko (4), Velká Británie, Itálie (3-4), Francie (2-3), Španělsko (4-7)

   

zone 5

Řecko (4-5), Portugalsko (4-7), Finsko (4-6), Švédsko (3-6), Malta (4), Kypr (5), Norsko** (3-6), Srbsko** (3

Slovenská pošta - zasíláme pouze balíčky do 10kg!!!

Osobní odběr pobočky  www.zasilkovna.cz na Slovensko

Zasíláme balíčky do 5kg za cenu 3,5 euro!!! Nejlevnější dodání na Slovensko!!! Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

Parametry  zásilek zasílaných přes pobočky ZÁSILKOVNA.cz

 • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
 • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
 • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
 • Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

DODÁNÍ ZDARMA platí pro MALOOBCHODNÍ ODBĚR pro konečné spotřebitele.

V této ceně je zahrnuto poštovné i balné, žádné další poplatky neúčtujeme.

Zboží se odesílá do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky při platbě na dobírku nebo  od přijetí platby na náš účet při platbě převodem.

Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platba u nás musí být připsaná nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud částku za objednávku do té doby nepřevedete a nebudeme mít od Vás žádnou informaci o důvodu, bude Vaše objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

V případě, že zboží již nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky).

V případě, že Vás nebude možné kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

6) Vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce.

Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit písemně poštou nebo e-mailem roudnice@vladimirmanda.cz  a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (alespoň název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže) a rovnou číslo účtu pro případné vrácení částky za vrácené zboží .pokud nebudou dodané podklady k reklamaci do týdne od obdržení od zákazníka ani po urgenci na email, účtujeme poplatek 200kč za zpracování, dohledání informace k uplatnění reklamace.

Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Zboží musí kupující odeslat doporučeně na fakturační adresu bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami a v limitu 14 dnů.

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu ( oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným ) a označené původní identifikační etiketou zboží.

Také je nutno doložit doklad o nabytí fakturu (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu). Pokud Kupující nemá možnost kopii doložit (nemá možnost udělání kopie z jakéhokoliv důvodu, může jej přepsat na papír A4.

Situaci řešíme vrácením kupní ceny zboží převodem na bankovní účet do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. V případě využití vrácení přes Zásilkovnu, poníženou o 60,- Kč s DPH. Dále Vás musíme upozornit, že pokud jste využili možnosti DODÁnÍ ZDARMA OD URČITÉ ČÁSTKY  a zboží vracíte komplet, nebo z části, kdy obchod již nebude dosahovat nad limit dodání zdarma, neproběhl tedy obchod a dodání zdarma tedy není možné, z částky za vrácené zboží Vám tedy bude dále odečtena doprava podle ceníku. 

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je pro dá ;vající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody.Náklady spojené s vrácením zboží(především dopravné) ponese kupující.

DOPORUČUJEME využít pro vrácení zboží pobočky ZÁSILKOVNA

Vrácení zboží přes pobočky Zásilkovny ve Vašem městě (napište nám  na e-mail na  roudnice@vladimirmanda.cz o zaslání štítku pro vrácení zboží. Štítek Vám dorazí na e-mail. Podmínkou je štítek vytisknout na vlastní náklady, zboží pečlivě zabalit na vlastní náklady, štítek na balíček nalepit a odnést na libovolnou pobočku Zásilkovny.  

Vrácení zboží se vztahuje na MALOOBCHODNÍ ODBĚR pro konečné spotřebitele.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

7) Výměna zboží (potřebuji jinou velikost, barvu,...)

V případě potřeby z důsledku nesprávného výběru zboží Vám nepoužité a nepoškozené zboží (v původním obalu a s cedulkou) vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučenou zásilkou na fakturační adresu provozovny nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující (každému účtuje me pouze objednanou službu a proto můžeme nabízet příznivé ceny oblečení).

Výměna zboží se vztahuje na MALOOBCHODNÍ ODBĚR pro konečné spotřebitele.

8) Nepřevzetí zásilky!!!

V případě, že jste zvolili platbu dobírkou, upozorňujeme, že v případě nepřevzetí zásilky si nárokujeme vyžadovat vzniklé náklady na dopravu a balné. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku vyzvednuta, a nebude včas stornována na telefonním čísle 602884877 a na email roudnice@vladimirmanda.cz,  bude toto jednání považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zásilky (náklady na dopravu, balné).

Pokud se zásilka vrátí zpět jako nevyzvednutá, budou zákazníkovy navrženy tyto možnosti:

 • opětovné zaslání zásilky s navýšením o druhé poštovné, pouze platba předem
 • uhrazení vzniklých nákladů spojených se zasláním zásilky ve výši 200,- Kč

V případě, že do 14-ti dnů nebude akceptována žádná z možností, si vyhrazujeme právo neakceptovat v budoucnu další objednávky těchto zákazníků. 

9) Reklamace a záruka

Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě www.vmobleceni.cz prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na: vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení nesprávným použitím - mechanickým poškozením nesprávným skladováním nesprávnou údržbou a čištěním Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Postup při reklamaci: 

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva: jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadnéh o zbož& iacute; nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží ;, m&aac ute; právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujíc&ia cute;ho, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

10) Práva z Vadného plnění

    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 •   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 •    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 •    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

     Ustanovení uvedená v čl. 

obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikáníZa okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pro velkoobchod se reklamace uplatňuje na místě určeném prodávajícím nebo dle předem dohodnuté smlouvy. 

   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

 11) další práva a povinnosti smluvních stran 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webov&e acute;ho rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  obchod@vladimirmanda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další informace poskytnuté kupujícím (dále společně vše jen jako osobní údaje). 

12.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

12.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

12.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

12.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

12.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

12.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

12.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

12.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

12.10.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

  13.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

13.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupujícímu by měla být dána možnost souhlas se zasílání obchodních sdělení odmítnout (již při registraci do internetového obchodu).

  14.  DORUČOVÁNÍ 

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

  15) Závěrečná ustanovení 

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vladimír Manda, Dolánky nad Ohří 153, 413 01 Roudnice nad Labem, adresa elektronické pošty  obchod@vladimirmanda.cz, telefon 00420602431370.

Pokud jste si přečetli a seznámili se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, porozuměli jste jejich obsahu a souhlasíte s nimi, můžete začít objednávat na webové stránce.

16) V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, Email:  adr@coi.cz Web: adr.coi.cz, internetová adresa:  http://coi.cz.

Na našem e-shopu nepřijímáme evidované tržby !!!

Evidované tržby přijímáme pouze na našem kamenném obchodě, provozovna v Roudnici nad Labem, Arnoštova 89, zde tedy pro nás platí toto:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

 • pocházejí z podnikatelské činnosti,
 • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet. 

Pozor neplést si dobírku a hotovost. Vaše dobírka nám bude proplacena až od dopravce z jeho účtu na náš. účet.

FACEBOOK STRÁNKA WOLF & MANDA KOJENECKÉ A DĚTSKÉ OBLEČENÍ

Pravidla Akce "DARUJEME" probíhající na prezentační stránce WOLF & MANDA kojenecké a dětské oblečení

 1. Akcie "Darujeme" probíhá na prezentační facebook stránce WOLF & MANDA kojenecké a dětské oblečení
 2. Zaměřením Akce "Darujeme" je nabídnout zákazníkům oblečení ze sortimentu www.wolf-manda-outlet.cz jako reklamní vzorek Zdarma.
 3. Reklamní vzorek darujeme náhodně vybranému zájemcovi = fanouškoviWOLF & MANDA kojenecké a dětské oblečení
 4. Za projevení zájmu o reklamní vzorek Zdarma považujeme jakoukoliv formu dobrovolné aktivity zájemců = fanouškůna prezentační stránce WOLF & MANDA kojenecké a dětské oblečení v síti Facebook (např. Like, Komentář, Sdílení).
 5. Zájemci, kteří chtějí vyhrát oblečení podle vlastního výběru, vloží do komentáře link vybraného oblečení.
 6. Do losovaní jsou zařazení všichni zájemci, kteří projeví aktivitu od vystavení do ukončení akce, výsledky jsou oznámené dle uvedeného termínu na facebook stránce WOLF & MANDA kojenecké a dětské oblečení
 7. Zájemci o reklamní vzorek musí být osoba starší více než 18 let, s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republice.
 8. Prohlašujeme že společnost Facebook není zodpovědná za průběh Akce "Darujeme". Potvrzujeme, že Akce "Darujeme" není žádným způsobem sponzorovaná, propagovaná ani řízená společností Facebook a nemá s ní žádný vztah.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení